Contrast
Contact

Ontwikkeltraject contactverzorgende

In het kader van het project Samen Lerend Werken is er vanaf april een nieuwe functie toegevoegd aan de zorgteams, de contactverzorgende. Deze functie is onder andere gericht op het opstellen van het ‘Mijn Leefplan’, het bewaken van continuïteit en kwaliteit van zorg en contact, communicatie en evaluatie van zorg samen met naasten en het team. Met de contactverzorgende kunnen naasten rekenen op één vast aanspreekpunt als het gaat om zorg en welzijn voor de cliënt of bewoner. Zowel bij onze woonzorglocaties als in de thuiszorg.

Ontwikkeltraject contactverzorgende

Samen Lerend Werken betekent dat we gezamenlijk werken aan continuïteit van zorg en kwaliteit – nu en in de toekomst. In het kader hiervan zijn er in samenwerking met Edujet speciale in-company ontwikkeltrajecten opgezet voor de contactverzorgenden die in het teken staan van zowel vakinhoudelijke als persoonlijke ontwikkeling. Het is geen traditionele scholing, maar vanuit praktijksituaties en cliëntcases wordt als team gekeken wat de functie met zich meebrengt en wat de juiste invulling moet worden. Vanuit verbinding met zichzelf en de directe omgeving wordt de vertaalslag naar de praktijk gemaakt.

Zowel de cliënt/bewoner als het team staan centraal tijdens het ontwikkeltraject. Iedere contactverzorgende zal in een periode van 16 weken de functie eigen maken. Tijdens vier trainingsdagen worden diverse casussen beetgepakt waarbij vanuit de behoefte van de client/bewoner wordt gekeken wat nodig is, welke stappen een contactverzorgende per situatie moet zetten en wie betrokken moet worden. Hierbij worden ook collega’s uit het team én vanuit andere disciplines uitgenodigd zoals bijvoorbeeld revalidatie of rouwverwerking.

Planning

De eerste groepen starten in mei en medio december wordt het ontwikkeltraject afgerond waarbij elke deelnemer een certificaat ontvangt. De groepen zullen samengesteld worden met collega’s uit de verschillende dorpskernen, waardoor er voldoende bezetting blijft en de dagelijkse zorg gewoon door kan gaan.

In de groepen zullen contactverzorgenden aanwezig zijn die al jaren in een vergelijkbare functie gewerkt hebben en ook collega’s die de nieuwe uitdaging aangaan. Op deze manier kan er uitstekend van én met elkaar geleerd worden en een goede basis neergelegd worden voor de toekomst waarbij de toekomstvisie van Viattence – Via25 – als leidraad aangehouden wordt.

Naast de vier dagen training worden er ook diverse e-learnings aangeboden op het gebied van o.a. zelfreflectie, feedback en rapportage. Deze e-learnings worden ook breed gedeeld met alle andere collega’s waardoor iedereen kan werken aan de persoonlijke ontwikkeling wat in deze veranderende situatie bijdraagt aan professioneel zelfvertrouwen.

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.