Contrast
Contact

Regioplan basis voor betaalbare en toegankelijke zorg in de toekomst

Goede, betaalbare en toegankelijke zorg is belangrijk voor iedere inwoner en de samenleving als geheel. Het is echter steeds moeilijker om die zorg te blijven geven. Daarom maken overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, medewerkers in de zorg en patiëntenorganisaties afspraken. Deze staan in het Integraal Zorgakkoord (IZA) die voor heel Nederland geldt. Op basis hiervan is het regioplan voor regio Apeldoorn/Zutphen opgesteld. Met daarin 5 opgaven die belangrijk zijn voor inwoners.

In het regioplan staat de ambitie voor het jaar 2030. De ervaren gezondheid van inwoners in de regio Apeldoorn/Zutphen is dan beter dan nu. Inwoners voeren zo veel mogelijk regie over hun eigen gezondheid én is er een sterkere sociale basis. Voor mensen die zorg nodig hebben, is er goede en betaalbare (passende) ondersteuning en zorg beschikbaar. Om dit te bereiken, zijn er veranderingen nodig. In het regioplan zijn deze verwoordt in 5 opgaven:

  • Het bevorderen van een gezond en vitaal leven;
  • Langer zelf- en samenredzaam ouder worden;
  • Gezond opgroeien thuis en in de omgeving;
  • Mentaal weerbare inwoners met een sterke sociale basis;
  • Een optimaal werkende (acute) zorgketen.

Zorg- en ondersteuningsorganisaties, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem en Zutphen hebben het afgelopen jaar gewerkt aan dit regioplan. De Stuurgroep IZA heeft namens drie subregionale platformen, Zilveren Kruis en de gemeenten het regioplan opgeleverd.

Focus op preventie en gezondheid

Het opstellen van het regioplan was een intensief traject waarin de focus werd verlegd van ziekte naar preventie en gezondheid. Bart Smit kijkt als voorzitter van de stuurgroep IZA met vertrouwen naar de toekomst: “De toekomst van zorg en gezondheid staat onder druk door hoge kosten en tekort aan personeel. Om voor iedereen in deze regio zorg bereikbaar en betaalbaar te houden, moet de zorg veranderen. Ook is het noodzakelijk om de vraag naar zorg af te remmen. Dit gebeurt door te investeren in preventie en gezondheid.”

Wiesje Heeringa, Raad van Bestuur Viattence vult aan: ”Ik ben trots dat we met zoveel organisaties de beweging maken richting de toekomst waarbij de inwoner altijd het uitgangspunt is en we toewerken naar een samenredzame gemeenschap waar met elkaar zorgen. Het is ontzettend belangrijk dat mensen preventief aan hun gezondheid werken, nadenken over de inzet van naasten en/of zorgtechnologie wanneer dit nodig is, over de beste plek van wonen en dat deskundigen daarnaast in een goede samenwerking met elkaar aanvullen met vakkundige zorg. Hierbij is de belangrijkste vraag hoe wij als organisaties inwoners op een juiste manier ondersteunen zodat zij zo lang mogelijk vitaal en zelfredzaam blijven. Of dit nu is op het gebied van wonen, technologie, welzijn of zorg.”

Concrete plannen

Met de inbreng van kennis en expertise van alle betrokken partijen ligt er nu een breed gedragen regioplan met daarin de gezamenlijke ambities, opgaven en doelstellingen. Ook de oplossingsrichtingen zijn bepaald. In 2024 werkt de samenwerkingsregio IZA die oplossingsrichtingen verder uit in concrete plannen.

Bekijk het regioplan Apeldoorn/Zutphen

Regioplan Noord-Veluwe

Donderdag 14 december vond ook de ondertekening plaats van het regioplan Noord-Veluwe. Hier valt o.a. de dorpskern Wezep onder waar Viattence actief is.

Bekijk het regioplan Noord Veluwe

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.