Contrast
Contact

Goed oud(er) worden in de regio Zwolle

“Bijdragen aan goed leven in een fase waarin er fysiek, sociaal en emotioneel vaak veel voor mensen verandert. Dat is wat we doen en in de toekomst willen wij dit blijven doen.” Aan het woord is Janine Noordhuis, bestuurder van Zorgspectrum Het Zand namens elf ouderenzorgorganisaties (IJsselheem, Driezorg, Zonnehuisgroep IJsselvecht, Baalderborg groep, Rosengaerde, Het Baken, Carinova, ZGR, Viattence, Icare, Het Zand) en zorgkantoor Zilveren Kruis.

Het aantal kwetsbare ouderen met een complexe zorgvraag neemt sterk toe in de komende jaren. Zo verwacht het RIVM een ruime verdubbeling van het aantal mensen met dementie in alle leeftijden. Tegelijkertijd neemt het aantal zorgprofessionals af als gevolg van onder andere de vergrijzing. De vraag naar mantelzorgers neemt toe terwijl het aantal mensen dat mantelzorg kan verlenen, afneemt. Viattence en de tien andere organisaties creëren vanuit een opgestelde visie een beweging richting toekomstbestendige ouderenzorg. Want het mogelijk maken van goed oud(er) kunnen wij niet alleen, we doen dit samen met inwoners en andere partijen.

Werken via 3 lijnen

Onder het motto ‘zorg is niet het enige antwoord’ gaan we aan de slag. We doen dat via drie lijnen;

  • Verandering ontketenen in de zorgverlening. Hierbij werken we onder ander aan; Hoe stimuleren we dat mensen zich voorbereiden op ouder worden? Hoe behouden mensen zo lang mogelijk regie? Welke inzet van zorgtechnologie helpt mensen thuis en in een zorgwoning?
  • Arbeidsmarktvraagstukken samen oppakken. Dat doen we met praktische zaken zoals samenwerking in opleiding en trainen Ook op de lange termijn werken we met medewerkers aan de zorg van de toekomst. Hoe organiseren we dat zo dat het werk inspirerend is en aantrekkelijk blijft?
  • Samen leren en ontwikkelen. We delen actief kennis en werken samen aan ontwikkelingen.

We werken in de regio samen en zoeken volop verbinding met andere partijen in de uitwerking van deze lijnen.

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.