Contrast
Contact

Tweeëndertig organisaties in de regio Oost-Veluwe ondertekenen samenwerkingsconvenant

Vorige week ondertekenden de Netwerken Palliatieve Zorg en Dementie/Geriatrie Oost- Veluwe een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee is de intentie om via samenwerking tot betere resultaten te komen formeel bekrachtigd. Met de ondertekening bevestigen Viattence en de andere leden van de beide netwerken – in totaal 32 organisaties in de regio Oost-Veluwe - dat zij zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor optimale kwaliteit van leven op het gebied van welzijn, wonen en zorg. En dat ze helpen om dit te realiseren voor alle kwetsbare ouderen, mensen met dementie en mensen in de palliatieve fase van een ziekte in Oost-Veluwe.

Zorg op maat

Viattence en de andere betrokken organisaties in beide netwerken vinden het belangrijk om zorg op maat te bieden. Dit betekent dat hulp en zorg zoveel mogelijk wordt afgestemd op wensen en behoeften van de patiënt en ook op die van hun naasten. Aan het lidmaatschap van de netwerken is een inspanningsverplichting verbonden zodat de netwerkgedachte goed tot zijn recht komt. Voorzitter van het bestuur van de netwerken en bestuurder bij KleinGeluk Bert Blaauw: ‘De netwerken bieden concrete projecten die bijdragen aan kwaliteit van leven van kwetsbare mensen in onze regio. Een patiënt zei bijvoorbeeld over het regionaal ontwikkelde transmurale zorgpad palliatieve zorg: ‘Misschien is in het leven van de zieke de balans tussen gezond zijn en het ziek zijn te veel op het ziekzijn gericht. In het zorgpad is er ook aandacht voor de andere kant. Wat hebt u om nodig om de resterende tijd nog zo zinvol mogelijk te laten zijn?’. De leden zijn ervan overtuigd dat zij gezamenlijk meer kunnen bereiken: bundeling van expertise, van elkaar leren, elkaar inspireren en gezamenlijk concrete projecten uitvoeren. Deze overtuiging hebben zij onderstreept met de ondertekening van het convenant.

Over de netwerken

De Netwerken Palliatieve Zorg en Dementie/Geriatrie in Oost-Veluwe vormen een samenwerkingsverband van zorgaanbieders en hulpverleners die betrokken zijn bij de palliatieve zorg, kwetsbare ouderen en mensen met dementie in de regio. Het werkgebied omvat de gemeenten Apeldoorn, Epe, Heerde, Hattem, Brummen en een deel van Voorst.

Deelnemende organisaties

Deelnemende organisaties zijn: Atlant, Alzheimer Nederland afd. Oost Veluwe, Blinkers, Buurtzorg, De Kap, Gelre Ziekenhuizen, GGD Noord- en Oost Gelderland, GGNet, Hanzeheerd, ’s Heeren Loo, Home Instead Thuisservice, Hospice Apeldoorn, Hospice Casa Vera, Hospice Hattem, HOOG, de Huisartsen Organisatie Oost-Gelderland, Iriszorg, KleinGeluk, Nusantara, PalliaPlus, PGVZ, Riwis, Stichting NAbij, Stimenz, SU International, Talma Borgh, Thuiszorg Beers, Vérian, Viattence, Woonzorgunie Veluwe (WZU), Zorggroep Apeldoorn (incl. hospice de Spreng) en Zozijn.

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.