Contrast
Contact

Viattence verwelkomt nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Op 1 januari 2022 heeft Viattence Eliane Thewessen mogen verwelkomen als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Eliane volgt daarmee Erik Dannenberg op, die de Raad van Toezicht van Viattence heeft verlaten vanwege het eindigen van zijn statutaire termijn op 1 januari 2022. Het verlopen van de statutaire termijn is tevens reden van het vertrek van Hanneke Ester, die per 1 januari 2022 het spreekwoordelijke stokje mocht doorgeven aan nieuw lid Michel Bloemsma.

Eliane Thewessen

De afgelopen jaren heeft Eliane Thewessen uitgebreide ervaring als toezichthouder opgedaan. Momenteel is ze toezichthouder van de GGzE, het Bernhoven Ziekenhuis en de Coöperatie Regionale Organisatie Huisartsen Midden-Holland (Mediis). Door zowel haar bestuurlijke ervaring als haar toezichthouderschap is ze een échte verbinder in de zorgsector. Haar kennis van governance, haar ervaringen als toezichthouder en haar scholingen op dit gebied, komen uitstekend van pas als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht.

Eliane is enthousiast over deze nieuwe uitdaging: “In mijn werkzaamheden als bestuurder in de zorg - waarvan 10 jaar in de ouderenzorg - en als toezichthouder in verschillende zorgsectoren, zijn de kernwoorden integriteit en verantwoordelijkheid altijd belangrijk geweest. Ik heb daarbij steeds aandacht voor de maatschappelijke doelstelling van een organisatie, een heldere rolverdeling tussen bestuur en toezicht, gepaste waarden en normen en de juiste invloed van belanghebbenden, zoals de interne adviesorganen en de externe partners. Een organisatie vaart wel bij een adequate governance.”

Naast Eliane Thewessen bestaat de Raad van Toezicht uit Chantal Groot Kormelink (vice voorzitter), Lex Maussart, Evelien Bongers en dus sinds 1 januari 2022 Michel Bloemsma. Elk lid is een generalist met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van Viattence als geheel. Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid en/of achtergrond.

Een gevoel van voltooiing

Erik Dannenberg, die sinds 2014 voorzitter was van de Raad van Toezicht van Viattence, kijkt met een gevoel van voldoening terug op de laatste 8 jaren. “Mijn voorzitterschap bij de Raad van Toezicht startte 8 jaar geleden vanuit dat wat ik vandaag de dag nog steeds het allerbelangrijkste vindt: de mens die centraal staat. In 8 jaar is er ontzettend veel gebeurd bij Viattence. Zo denk ik bijvoorbeeld aan de deconcentratie van verpleeghuiszorg naar de dorpen in ons werkgebied. Geen top-down structuur, maar verantwoordelijkheden zoveel mogelijk daar beleggen waar daadwerkelijk gewerkt wordt met de mens. Op die manier kunnen keuzes gemaakt worden die daadwerkelijk aansluiten bij goede zorg en welzijn voor bewoners en cliënten.” Hij vervolgt: “Ik kan na 8 jaar met een gerust hart stellen dat het bieden van die liefdevolle zorg – daar waar het allemaal om draait – er goed in zit bij Viattence. Vanuit respect voor de oudere én voor wie of wat voor de oudere belangrijk is.”

Toekomstbestendige ouderenzorg

Wiesje Heeringa, Raad van Bestuur van Viattence, is enthousiast over de komst van Eliane en Michel. "We werken bij Viattence vanuit onze nieuwe meerjarenvisie VIA25. De dorpen hebben hierin een centrale rol, het gaat om een waardevol leven voor ouderen en goed werken bij Viattence. Eliane en Michel hebben veel ervaring en zullen als toezichthouder een belangrijke toegevoegde waarde hebben bij het vervolg. Het zijn mensen die passen bij onze kernwaarden: ze zijn vakkundig, verbindend en vindingrijk en personen die vertrouwen uitstralen.”

Tevens is ze Erik Dannenberg en Hanneke Ester erg dankbaar voor de mooie manieren waarop ze de laatste 8 jaren van waarde zijn geweest voor Viattence: “Erik en Hanneke vulden elkaar echt heel mooi aan. Erik met alle maatschappelijke kennis, Hanneke met haar brede kennis op gebied van financiën en ICT. Dank voor hetgeen jullie afgelopen jaren voor Viattence hebben betekend, in samenwerking met de andere raden en met mij op een manier die past bij Viattence: respectvol in gesprek!”

Raad van Toezicht Viattence

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken bij Viattence. Daarnaast is de Raad adviseur, klankbord en sparringpartner voor de Raad van Bestuur. De leden van de RvT hebben op diverse terreinen expertise, zoals kwaliteit, zorg, bestuur, financiën, vastgoed, ICT, wetgeving etc. Daarmee is veel kennis beschikbaar om met de bestuurder mee te denken over het beleid en de ontwikkeling van de organisatie.

Klik hier voor meer informatie over de Raad van Toezicht van Viattence

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.