Contrast
Contact

Vierdejaarsstudenten Verpleegkunde van Deltion doen onderzoek voor Viattence

Dat Viattence en Deltion in Zwolle warme onderlinge banden hebben, blijkt maar weer uit het feit dat enkele vierdejaarsstudenten van de opleiding Verpleegkunde bij Deltion, een mooi onderzoek hebben uitgevoerd voor Viattence. Dit onderzoek – dat werd gedaan in de laatste maanden van 2020 en in januari 2021 – richtte zich op (online) communicatie tussen cliënten, zorgverleners en naasten. Aanleiding voor dit onderzoek is de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020 en de wensen en behoeften van cliënten en naasten tijdens een tweede coronagolf.

Betekenisvolle inzichten


Diana van Ommen, teamleider thuiszorg bij Viattence, is zeer positief over het onderzoek dat de studenten hebben uitgevoerd. Ze hecht veel waarde aan hun inzet: “We hebben veel van de studenten geleerd. Bovendien hebben we onze handen zo vol aan het leveren van waardevolle zorg in COVID-19 tijden, aan steeds weer veranderende maatregelen én het vaccineren onze bewoners en cliënten, dat we zonder de inzet van deze studenten niet zomaar tot deze waardevolle inzichten waren gekomen.”

Renze Kuitert, teamleider van woonzorglocatie Hofje Wendakker in Heerde, is ook erg enthousiast over de samenwerking: “Onder de naasten van de bewoners van Hofje Wendakker is onderzoek gedaan naar hun wensen en behoeften tijdens een tweede coronagolf. Het is essentieel om dit inzichtelijk te hebben. De studenten hebben ons hierbij erg vooruit geholpen. In januari vonden de eindpresentaties plaats, ik was erg onder de indruk!”

Anticiperen op een veranderend toekomstbeeld in de zorg


Student Niels Nieuwenhuis (23) vertelt meer over het onderzoek dat hij en drie andere verpleegkundestudenten hebben uitgevoerd voor het thuiszorgteam van Viattence. “De wereld om ons heen verandert: Nederland vergrijst in rap tempo en het wordt steeds lastiger om zorgpersoneel te vinden. Onder andere dat maakt dat zorgorganisaties zich voorbereiden op de toekomst. Viattence benaderde Deltion met een hulpvraag rondom beeldbellen. Samen met 3 andere studenten heb ik daarnaar onderzoek gedaan. Daaruit is gebleken dat cliënten die thuiszorg van Viattence ontvangen in Heerde en Vaassen, van nature een beetje terughoudend zijn als het om beeldbellen gaat.”

Theorie en praktijk komen samen


Echter, zorgorganisaties ontkomen er in de toekomst niet aan, zo vertelt Niels: “Zoals ik al zei: zorgorganisaties zullen tóch moeten kijken naar hoe ze in de toekomst zorg gaan verlenen. Wij verwachten dat beeldbellen daar hoe dan ook een rol in zal spelen. Daarom hebben we Viattence advies gegeven over hoe ze op een passende en subtiele manier in de toekomst meer gebruik kunnen maken van beeldbellen.” En dat advies viel in goede aarde, zo vertelt Niels: “De collega’s van Viattence waren blij met het resultaat! En wij ook, want wij hebben dat wat we in theorie leerden over het uitvoeren van een onderzoek, in praktijk kunnen brengen. Heel fijn!” Voor Niels is het project extra geslaagd, want hij heeft zelfs een leuke stageplek bij Viattence aan het onderzoek overgehouden. Dat biedt hem de mogelijkheid om zijn advies toe te passen in zijn dagelijkse werkzaamheden.

Viattence en Deltion presenteren de uitkomsten van dit onderzoek tijdens het Kennisfestival Technologie in Zorg & Welzijn. Dit evenement vindt online plaats op 18 maart a.s. en staat helemaal in het teken van technologie en wat dat betekent voor de toekomst van zorg en welzijn. “Zo’n mooie samenwerking kan namelijk als inspiratiebron voor andere zorg-en onderwijsinstellingen dienen”, aldus Diana van Ommen.

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.