Contrast
Contact

Lerend werken: De Speulbrink gaat ermee aan de slag!

Dagelijks bieden we zorg aan bewoners en cliënten, passend bij ieder individu en wat hij of zij nodig heeft of prettig vindt. We vinden het erg belangrijk om goede zorg en welzijn aan hen te bieden. Samen met onze bewoners/cliënten, hun naasten en onze medewerkers, maken we van iedere dag een waardevolle dag voor de oudere in het dorp. Bij Viattence hechten we ook veel waarde aan lerend werken met elkaar. Door met én van elkaar te leren, werken we iedere dag aan de kwaliteit van onze zorg. In dat kader doet onze woonzorglocatie De Speulbrink in Vaassen mee aan het programma ‘Waardigheid en Trots op Locatie’, waarmee we de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren.

Samen lerend werken aan betere kwaliteit van zorg

Met het programma ‘Waardigheid en Trots op locatie’ werken we aan de kwaliteit van onze zorg. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dient als uitgangspunt voor dit programma. Een vragenlijst die wordt ingevuld door bewoners, hun naasten en medewerkers van Viattence, geven samen met panel- en evaluatiegesprekken input. Doel is om te achterhalen hoe de kwaliteit van zorg wordt beleefd, om vervolgens samen verbeterpunten te formuleren. Met die verbeterpunten kunnen we vervolgens aan de slag!

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg als uitgangspunt

Er worden vragen gesteld over 8 thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg:

  • wonen en welzijn
  • veiligheid
  • leren en verbeteren van kwaliteit
  • leiderschap, governance en management
  • personeelssamenstelling
  • gebruik van hulpbronnen
  • gebruik van informatie
  • persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Proces Waardigheid en Trots op locatie

In september en oktober worden de vragenlijsten uitgezet onder (naasten van) bewoners en medewerkers van De Speulbrink. Ook het bestuur en management wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen. De verwerking van de gegevens gebeurt anoniem. In een latere fase worden panelgesprekken en een evaluatiegesprek gevoerd. De cliëntenraad is nauw betrokken bij het benaderen van bewoners en hun naasten. Na het afronden van het onderzoek worden de resultaten gedeeld.

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.