Contrast
Contact

Wonen bij Viattence met een Wlz-indicatie VV4

Het is u wellicht niet ontgaan: de ouderenzorg is volop in beweging. Het aantal ouderen neemt toe en zal aankomende jaren ook fors toenemen. Daarnaast wordt de krapte op de arbeidsmarkt ook steeds schrijnender. Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, wordt er landelijk gezocht naar initiatieven om hierin te voorzien.

Een van de initiatieven is om de cliënt zo lang mogelijk verantwoord thuis te laten wonen. Zorgaanbieders zullen dus ook in gesprek moeten gaan met cliënten over de mogelijkheden om de benodigde ondersteuning en zorg thuis te blijven ontvangen. Voor cliënten met een indicatie VV4 (mensen met een VV4 indicatie hebben vanwege een lichamelijke aandoening hulp nodig) is zelfs het uitgangspunt zorg thuis, tenzij een (tijdelijke) inhuizing noodzakelijk is.

Ook Viattence sluit zich aan bij deze beweging. Voor cliënten die de Wet Langdurige Zorg instromen met een indicatie VV4 en een opnamewens wordt beoordeeld of cliënt voldoet aan de 'tenzij-situatie'. De tenzij-situatie houdt in dat thuis wonen niet verantwoord of doelmatig georganiseerd kan worden. Is dit niet het geval, dan is zorg thuis altijd het uitgangspunt. De enige uitzondering hierop zijn cliënten die al voor 1 december 2023 met een concrete woonwens op de wachtlijst stonden. Zij mogen ook nog steeds met een indicatie VV4 komen wonen.

Volledig Pakket Thuis (VPT)

Dit betekent echter niet dat Viattence de cliënten die nog niet mogen komen wonen, in de steek laat. Wij adviseren de cliënt over veilige en verantwoorde manieren om thuis te blijven wonen. Daarnaast streven wij ernaar nieuwe producten en diensten te ontwikkelen om de cliënt hierbij te ondersteunen. Zo zijn wij bijvoorbeeld op de Klaarbeek in Epe een pilot gestart met het leveren van het zogenaamde Volledig Pakket Thuis (VPT). Hierbij levert Viattence een compleet pakket aan zorg bij de cliënt thuis, enigszins vergelijkbaar met de zorg die cliënt in een zorginstelling zou ontvangen.

Eigen regie van de cliënt

Positieve gezondheid staat hierbij centraal: "Met welke hulp voelt u zich prettig?" in plaats van "Wij proberen alles wat u niet meer kunt te compenseren". In tegenstelling tot reguliere thuiszorg omvat het VPT ook de verstrekking van eten en drinken. We kiezen ervoor een financiële vergoeding voor eten en drinken te verstrekken om de cliënt zoveel mogelijk regie te laten behouden, met de mogelijkheid van ondersteuning indien gewenst. Met het VPT hopen wij cliënten langer thuis te laten wonen en streven we ernaar deze zorgvorm in de toekomst ook uit te breiden naar andere locaties. Daarnaast onderzoeken wij mogelijkheden op het gebied van Zorgtechnologie om het thuis wonen van cliënten langer verantwoord en haalbaar te houden, bijvoorbeeld door het gebruik van medicijndispensers en beeldzorg.

Eind vorig jaar heeft Viattence alle cliënten op de wachtlijst met een indicatie VV4 al door middel van een brief geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot de VV4 en een actieve woonwens. Dit jaar zullen wij hen en nieuwe cliënten ook verder informeren over de ontwikkelingen rondom de VV4, over de beschikbare mogelijkheden en wat Viattence hierin kan betekenen!

Heeft u vragen?

Heeft u vragen hierover voor uzelf of uw naaste? Laat het ons weten, we denken graag met u mee. We zijn bereikbaar op telefoonnummer 0578 - 668 449.

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.