Contrast
Contact

Taak van de Raad van Toezicht

Viattence heeft een Raad van Toezicht, hieronder volgen de meest gestelde vragen over de taak van de Raad van Toezicht met de antwoorden die daarbij horen.

De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe of de Raad van Bestuur en de besturing van Viattence handelen in het belang van de doelstelling van de Stichting. De RvT is de werkgever van de bestuurder, bij Viattence is dat Wiesje Heeringa. De leden van de RvT hebben op diverse terreinen expertise, zoals kwaliteit, zorg, bestuur, financiën, vastgoed, ICT, wetgeving etc. Daarmee is veel kennis beschikbaar om met de bestuurder mee te denken over het beleid en de ontwikkeling van de organisatie.

Contacten en overleg

De Raad van Toezicht overlegt een aantal maal per jaar met de bestuurder over het beleid van de organisatie. De Raad van Toezicht verleent goedkeuring voor de begroting, grote investeringen zoals nieuwbouw en de jaarrekening. De Raad is ook opdrachtgever voor de accountant. Zoals gebruikelijk overlegt een delegatie van de RvT jaarlijks ook met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.

Onderwerpen Raad van Toezicht

We spreken bijvoorbeeld over veranderingen in de organisatie, zowel in de bedrijfsvoering als in de uitvoerende hulpverlening, zorg- en dienstverlening. De nieuwbouwplannen voor vastgoed worden uitvoerig besproken, zowel wat de visie betreft als de financiële haalbaarheid. Er zijn themabespreking over actuele onderwerpen en trends zoals de arbeidsmarkt in de zorg, e- health, vastgoed en kwaliteit van zorg.

Uitdagingen en ontwikkelingen

Er ligt druk op de zorgsector omdat mensen langer thuis (willen en/of moeten) blijven wonen met steeds zwaardere zorgvragen. En als ze dan toch in een verpleeghuis komen is er sprake van echt zware zorg. Dit vraagt om meer en hoger opgeleid personeel. Het CIZ lijkt steeds lichter te indiceren, waardoor de druk op de budgetten verder toeneemt. Gelukkig is er landelijk veel aandacht voor de zorgsector en komen er extra kwaliteitsgelden om medewerkers aan te nemen en medewerkers te scholen. Wij zien een bekwame bestuurder, managementteam en zeer gemotiveerde medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers die er elke dag het beste van willen maken vanuit een prachtige visie op zorg.

Klik hier voor de Raad van Toezicht

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.