Contrast
Contact

Veelgestelde vragen

Wanneer u zorg gaat regelen voor u zelf of uw naasten, levert dat vragen op. De meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden over zorg hebben wij voor u hieronder verzameld. Mocht u toch niet het gewenste antwoord vinden? Neem dan contact op met Uw Viattence Consulent op via het contactformulier of 0578 – 668 449 of via info@viattence.nl.

Ik sta bij Viattence op de wachtlijst voor wonen met zorg, hoe nu verder?

Als er een appartement beschikbaar komt, dan neemt Uw Viattence Consulent contact met u of uw eerste contactpersoon op. Op het moment dat wij dit doen, kunt u binnen anderhalve week bij ons komen wonen. Meestal heeft u of uw familie al een kijkje genomen bij Viattence samen met een van de consulenten. Uiteraard heeft u altijd eerst een bezichtiging van een appartement, voordat u definitief besluit te komen wonen bij Viattence.

Waar vind ik wijzigingen in het zorgstelsel?

Ieder jaar vinden er wijzigingen plaats ten aanzien van het zorgstelsel en de zorgverzekering. Het is niet gemakkelijk om zelf al deze veranderingen bij te houden. Daarom worden op de website www.zorgwijzer.nl de belangrijkste en meest actuele wijzigingen in kaart gebracht.

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft. Deze website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking.

Praktische zaken

Aan wie geef ik mijn verhuizing door?

U informeert de gemeente over uw verhuizing. Ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist, moet u dit melden. Overheidsinstanties krijgen uw verhuizing automatisch door na uw inschrijving op het nieuwe adres bij de gemeente. Voor toeslagen die wijzigen, bent u zelf verantwoordelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huurtoeslag als u vanuit een huurwoning bij Viattence komt wonen. Overige instanties zoals persoonlijke relaties, financiële diensten, medische instanties, nutsbedrijven en dergelijke, stelt u zelf op de hoogte. Denk hierbij ook aan het ziekenhuis en de huisarts.

Hoe regel ik mijn zorgverzekering?

Als u bij Viattence woont, houdt u uw zorgverzekering aan. Als u wordt opgenomen in het ziekenhuis of een polikliniek bezoekt, worden de kosten betaald door de zorgverzekeraar. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de premie. Het is goed om uw aanvullende zorgverzekering tegen het licht te houden. De reguliere tandartszorg en behandelingen van bijvoorbeeld de fysiotherapeut worden mogelijk vanuit uw Wlz indicatie bekostigd. Alternatieve zorg, vergoedingen voor brillen en hoortoestellen echter niet. Uw Viattence consulent informeert u graag hierover zodat u tot een bij u of uw naaste passende keuze kunt komen.

Voor de WA- en inboedelverzekering kunt u gebruik maken van een collectieve verzekering voor wonen en wettelijke aansprakelijkheid. Vermissingen zijn uitgesloten van dekking. Met de aansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd tegen eventuele schade die door uw toedoen ontstaan bij anderen.

Wie regelt het vervoer?

In eerste instantie wordt u door familie of mantelzorger(s) begeleid naar een bezoek aan een arts, therapeut of specialist. Het vervoer wordt door Viattence geregeld en vergoed als de behandeling waar u naar toe gaat onder Wlz-zorg valt. Is dit niet het geval, dan betaalt u zelf het vervoer per auto, taxi of ambulance. U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren of u deze rekening bij hen kunt indienen voor eventuele vergoeding. Viattence is niet verplicht uw vervoer te regelen naar sociale activiteiten, zoals familie- of concertbezoek. Uw familie of mantelzorger(s) kunnen u hierin ondersteunen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zoekt Viattence graag samen met u naar een oplossing, bijvoorbeeld door middel van een vrijwilliger, via de gemeente, of via sociaal regiovervoer (www.valys.nl).

Wat is belangrijk om te weten voor u?

Ik kom wonen in een appartement van Viattence, hoe nu verder?

Op grond van uw zorgindicatie is uw appartement voor u beschikbaar maximaal 6 dagen voor inhuizing en maximaal 7 dagen na uithuizing of overlijden. Het appartement of de studio wordt in technisch goede staat opgeleverd en aangeboden zoals de richtlijnen van het Zorginstituut Nederland voorschrijven. De kamer is voorzien van vloer- en wandbekleding en er hangen gordijnen. In het appartement staat een hoog/laag bed. De appartementen hebben ook kledingkasten (met uitzondering van De Nieuwe Antoniehof en Veldheem). We maken afspraken met u over de wijze van verhuizen en wat u in uw kamer kunt ophangen en veranderen. Om u de ervaring te bieden van ‘bijna net als thuis’, stellen we het op prijs als u uw eigen meubels en persoonlijke spullen meeneemt. Zo voelen u en uw naasten zich het snelst thuis. Wilt u rekening houden met valgevaar bij het aanbrengen van kleden en matten? Het appartement laat u in dezelfde staat achter als toen u het heeft betrokken. Bij normaal gebruik worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Hoeveel sleutels krijg ik?

U krijgt standaard een set sleutels van uw kamer en de eventuele postbus. U en uw naasten kunnen sleutels bijbestellen tegen een vergoeding voor deze sleutels.

Hoe regel ik telefonie, televisie en internet?

Bijna net als thuis betekent ook dat u zelf uw televisie-, telefoon- en internetabonnement regelt, net als thuis. U kiest dus zelf met welke leveranciers of aanbieders u een abonnement afsluit. Viattence zorgt voor alle televisie- en audioapparatuur in de gemeenschappelijke woonkamer(s). In al onze woonzorglocaties kunnen u en uw naasten gebruik maken van gratis Wifi.

Hoe regel ik het met mijn was?

Bij ‘wonen bijna net als thuis’ hoort ook de was. U kunt zelf uw kleding wassen of u kunt gebruik maken van de wasservice van Viattence. Wanneer u ervoor kiest zelf de was te doen, maakt u hierover afspraken met uw mantelzorger en onze zorgcollega’s. Het is niet mogelijk om in dit geval de was op de woongroep te doen. Wanneer u ervoor kiest om gebruik te maken van de wasservice van Viattence, dan wassen wij uw kleding op de woongroep of besteden dit uit aan een extern wascentrum. Dit is per locatie verschillend, de zorgmedewerkers op de woongroepen informeren u hierover. Voor de wasserij van Viattence vragen wij een vergoeding.

Hoe regel ik afspraken over de maaltijden?

Per locatie zijn de afspraken over de maaltijden verschillend, vraag het zorgteam om de actuele informatie.

Wat is de rol van mijn naasten en familie?

Uw naasten kennen u als geen ander. Zij kunnen ons helpen u de zorg en ondersteuning te bieden zoals u wenst. U krijgt van ons de persoonlijke zorg die u nodig hebt, de rol van uw naasten is en blijft echter heel belangrijk. Uw familie begeleidt u bijvoorbeeld bij een bezoek aan het ziekenhuis of het doen van boodschappen. Mocht u geen familie in de omgeving van de locatie hebben wonen, dan kan een van onze vrijwilligers wellicht iets voor u betekenen. Overleg met de zorgmedewerkers welke rol uw naasten graag hebben. Betrokkenheid van uw naasten en familie stellen wij bijzonder op prijs.

Persoonlijke verzorging

Wie betaalt mijn verzorgingsproducten?

Viattence betaalt verzorgingsproducten die met zorg te maken hebben. Bijvoorbeeld handschoenen, natte doekjes en toiletpapier. Algemene verzorgingsproducten dient u zelf aan te schaffen.

Kan ik naar de kapper?

De dagelijkse zorg voor uw haar, zoals wassen en kammen, kan door de zorg van Viattence worden overgenomen als u daar zelf niet meer toe in staat bent. Knippen, krullen, kleuren en overige niet-noodzakelijke haarverzorging kunt u door een kapper laten doen. U betaalt dit zelf. In sommige van onze locaties is een kapsalon aanwezig, bij andere locaties schakelen familie of bewoners zelf een kapper in. U kunt zelf een kapper kiezen en een afspraak maken.

Ik wil graag naar de pedicure, wordt dit verzekerd?

Alle noodzakelijke voetverzorging is onderdeel van de Wlz zorg, denk aan wassen, en nagels knippen. De zorgmedewerkers doen dit voor u. Als u ervoor kiest een pedicure in te schakelen dan zijn de kosten hiervan voor uw eigen rekening. Hebben uw voeten een specialistische aanpak nodig vanwege bijvoorbeeld diabetes dan valt dit onder behandeling. Afhankelijk van uw Wlz indicatie zijn de kosten hiervan voor Viattence of voor uw zorgverzekering.

Wat wordt vergoed door mijn tandartsverzekering?

De dagelijkse mondzorg zoals tandenpoetsen, kan door de zorg van Viattence worden overgenomen als u daar zelf niet meer toe in staat bent. Daarnaast wordt de noodzakelijke tandheelkundige zorg, zoals controles en behandelingen uit de Wlz indicatie vergoed als u Wlz met behandeling afneemt bij Viattence. Heeft u een Wlz-indicatie met behandeling? Dan heeft u geen aparte tandartsverzekering meer nodig.

Wat kosten de aanvullende diensten van Viattence?

Benieuwd naar de kosten van bijvoorbeeld dagbesteding, een behandeling van een van de behandelaren van Viattence Vitaal of van overige diensten die Viattence levert? Bekijk hieronder de tarieven van de aanvullende diensten van Viattence.

Bekijk de tarieven van onze aanvullende diensten

Viattence Vitaal

Welke specialistische kennis is aanwezig in het team van Viattence Vitaal?

Ons Viattence Vitaal team is gespecialiseerd in ouderen. Zij streven ernaar de problemen die kunnen optreden bij ouder worden te voorkomen, minimaliseren of te behandelen. Met als doel uw kwaliteit van leven te behouden of te verbeteren. Dit team bestaat uit de specialist ouderengeneeskunde, de basisarts, de psycholoog, de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de logopedist en geestelijk verzorgers. Daarnaast vervult de Verpleegkundige dienst zowel voor Viattence Vitaal als de zorgteams een ondersteunende rol op medisch gebied.

Lees hier meer over Viattence Vitaal

Ik heb een hulpmiddel nodig, hoe werkt dat?

Wellicht heeft u een hulpmiddel nodig dat voor u op maat is gemaakt, of een hulpmiddel dat alleen door u kan worden gebruikt vanwege een ziekte of aandoening. Deze worden vergoed door uw zorgverzekering of door de Wlz als u hiervoor een indicatie heeft. Voor kortdurend rolstoelgebruik heeft Viattence enkele rolstoelen beschikbaar. Voor langdurig gebruik kunt u een rolstoel aanvragen. Viattence Vitaal kan u hierover infomeren. Heeft u al een (of meerdere) hulpmiddel(en)? Neemt u die dan mee als u bij ons de activiteiten dagbesteding komt bezoeken of als u bij Viattence komt wonen. Dat helpt u om te functioneren zoals u gewend bent en dat geeft een veilig gevoel.

Informatie en antwoorden over de zorg

Hieronder staan een aantal websites die u verder kunnen helpen aan informatie over de zorg

Wat is het CIZ?

Het CIZ onderzoekt zorgvuldig wie recht heeft op zorg uit de Wlz.

Klik hier voor de website van CIZ

Hoe werkt het zorgstelsel precies?

Klik hier voor de website van Zo Werkt De Zorg

Of bekijk deze pagina.

Wanneer u of een naaste zorg nodig heeft, komen er waarschijnlijk veel vragen op u af. Kan ik thuis blijven wonen, bij welke zorgaanbieder kan ik terecht, welke vormen van zorg zijn er, wordt dit vergoed? De consulenten van Viattence helpen u graag op de goede weg. Neem gerust contact met op door het invullen van ons contactformulier, door een e-mail te sturen of door te bellen naar 0578 668 449.

Wat is MantelzorgNL?

MantelzorgNL is een landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een familielid, vriend of buur.

Klik hier voor de website van Mantelzorg NL

Wat is het verschil tussen de zorgwetten Wmo, Zvw of Wlz?

Langdurige zorg en ondersteuning voor volwassenen is geregeld in drie zorgwetten: de Wmo, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Op de webpagina van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt dit verder uitgelegd.

Lees hier meer over de verschillen tussen de zorgwetten.

De consulenten van Viattence helpen u graag bij al uw vragen over de zorgwetten. Neem gerust contact met op door het invullen van ons contactformulier, door een e-mail te sturen of door te bellen naar 0578 668 449.

Ik moet WLZ aanvragen, wat betekent dit?

Heeft uw gemeente of zorgverzekeraar u gevraagd om een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) aan te vragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)? Lees hier dan verder voor meer informatie.

Wat betekent de overgang van Wmo/Zvw naar Wlz-zorg?

U woont thuis en maakt gebruik van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of wijkverpleging vanuit de Zorgverzekeringswet, maar uw zorgvraag veranderd. U vraagt daarom de Wet langdurige zorg (Wlz) aan. Welke gevolgen heeft deze overgang naar de Wlz? Lees hier verder voor meer informatie.

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.