A A A

Uw woonzorgwens

Wonen én zorg bij Viattence

Als het thuis niet meer gaat, kunt u komen wonen in een van de Viattence woonzorglocaties. Wij hebben locaties in de plaatsen Wezep, Heerde, Epe en Vaassen. Uw woonzorgwens is voor ons bepalend. Wij streven ernaar iedere oudere die niet meer thuis kan wonen toch zo dicht mogelijk bij of in zijn eigen woonplaats en sociale netwerk een veilig thuis te bieden.

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen en vrije plaatsen of wachtlijsten? Meldt u zich dan aan voor onze e-nieuwsbrief.

Uw woonzorgwens; u houdt de regie

Bij Viattence blijft u in een bekende omgeving wonen en krijgt u de zorg waar u behoefte aan hebt. U blijft genieten van de dagelijkse dingen van het leven. U neemt uw eigen beslissingen en wij ondersteunen u waar nodig. Bezoek is op elk moment van de dag welkom. U hebt uw eigen woning of kamer. Daarnaast zijn er diverse gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen.

Voor dementerenden en ouderen met lichamelijke klachten

Wij bieden woonruimte met zorg aan ouderen met een lichamelijke beperking, maar ook aan ouderen met een psychogeriatrische of sociale beperking, bijvoorbeeld mensen met dementie. Voor zowel lichte zorg tot en met verpleeghuiszorg kunt u bij Viattence terecht. Bovendien bieden wij steeds vaker zwaardere zorg in onze kleinschalig wonen locaties. Dit combineren wij met kennis van complexe zorgvragen die nu eenmaal horen bij het ouder worden, het team van Viattence Vitaal biedt daarbij allerlei vormen van behandeling. Om te komen wonen in een van de locaties is een indicatiestelling ‘verblijf en/of behandeling’ nodig, uw Viattence Consulent helpt u bij het aanvragen van een indicatie.

Viattence Korteslag Wezep

Zorgafspraken en zorgleefplan

Met u en uw familieleden maken wij afspraken welke zorg en ondersteuning wij u gaan bieden. Met deze afspraken stemmen wij de zorg en ondersteuning zo goed mogelijk af op uw situatie en uw woonzorgwens. De afspraken leggen wij vast in een zorgleveringsovereenkomst en in het zorgleefplan. Belangrijke persoonlijke gegevens leggen wij bovendien vast in een Elektronisch Cliëntendossier. Samen bespreken we of de zorg en ondersteuning aan uw verwachtingen voldoet en stellen we de afspraken bij indien nodig. Indien gewenst kunt u gebruik maken van een cliëntondersteuner. U kunt zelf kiezen van wie u cliëntondersteuning wilt ontvangen en rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie. Meer informatie hierover treft u aan in onderstaande flyer:

flyer-clientondersteuning-2016

Vergoedingen voor zorg en wonen

In een woonzorginstelling woont u én ontvangt u zorg van deze instelling. Het wonen in een woonzorginstelling wordt vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg) vergoed. Viattence is een woonzorginstelling en levert persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. Voor zorg en ondersteuning die onder de Wlz valt, betaalt u een wettelijke eigen bijdrage. Deze betaalt u maandelijks en is afhankelijk van uw inkomen. Viattence heeft hier geen invloed op. Informatie over de wettelijke eigen bijdrage en de manier waarop deze geïnd wordt, kunt u vinden op de website van het CAK  www.hetcak.nl.

Over het aanvragen van een Wlz indicatie heeft het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) een brochure opgesteld met handige tips en een handig filmpje op de site:

Wet langdurige zorg Van aanvraag tot besluit

Voor aanvullende diensten die u kunt afnemen bij Viattence, dit zijn diensten die niet onder de WLZ, WMO of Zorgverzekeringswet vallen, heeft Viattence een prijslijst opgesteld, zodat u zelf kunt kiezen waar u gebruik van wilt maken. U kunt hierbij denken aan kledingreparatie of wassen. Op deze wijze heeft u direct inzicht in eventuele kosten van deze diensten. Klik op onderstaande prijslijst voor het maken van een juiste keuze die bij u past:

Viattence tarieven aanvullende diensten 2018

Adviezen en informatie over de Viattence wasservice 2016

Viattence en uw was – maart 2017

Andere praktische tips

Hieronder geven we u enkele praktische tips die u kunt gebruiken als u bij ons komt wonen:

  • In de Viattence brochure staat een lijstje met concrete tips en adviezen op pagina 13.
  • Indien u met een Wlz indicatie bij ons komt wonen, kunt u gebruik maken van de collectieve inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering van Viattence, bekijk de toelichting op deze verzekering en opzegformulier voor uw eigen verzekering voor het maken van een keuze.
  • Bekijk ook de informatie die staat op www.hetcak.nl en www.ciz.nl.
  • Bekijk onze pagina met meer informatie over dementie.
  • Onze grotere locaties beschikken over gratis Wifi voor gasten en bezoekers.

Maak een afspraak

Ouderen wonen graag bij Viattence, dit betekent dat wij soms wachtlijsten hebben voor sommige locaties. Uw Viattence consulent kan u daar meer over vertellen.
Laat ons weten wat uw woonzorgwens is en maak een afspraak voor een eerste kennismakingsgesprek of een rondleiding binnen een van onze woonzorglocaties, bel met 0578-668 449, u bent van harte welkom!

 

 

← Vorige Stap

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het opnemen van contact met Viattence. Wij zullen deze e-mail zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Uw Viattence Consulent
0578 - 668 449

A.u.b. geef een geldige naam, email en vraag.

Aangedreven door LivelyChat