Contrast

Klachtenprocedure algemene klachten

Bij Viattence vinden we een goede relatie met onze cliënten erg belangrijk. We hechten dan ook veel waarde aan de meningen en ervaringen van onze cliënten en hun familieleden. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent. Is dat het geval? Laat het ons weten! We horen het graag, zodat we gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen. Als u niet zelf uw klacht kunt indienen kan uw partner, wettelijk vertegenwoordiger, een familielid of mantelzorger namens u de klacht bij Viattence indienen.

Klachtenprocedure algemene klachten

U kunt uw klacht bespreken met de betrokken zorgverlener, zijn of haar teamleider, de betrokken manager of de bestuurder van Viattence. Meestal wordt het probleem tijdens zo’n gesprek direct opgelost. Lukt dat niet of voelt het ongemakkelijk? Dan kunt u uw klacht ook bespreken met de teamleider van de betrokken zorgverlener.

Klachtenfunctionaris Heeft het gesprek met een van de werknemers van Viattence niet geleid tot een gewenste oplossing? Dan kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot de klachtenfunctionaris van Quasir door een mail te sturen met daarbij uw telefoongegevens. De klachtenfunctionaris kan middels een telefoongesprek contact met u opnemen.

Klachtencommissie Mocht u na de gesprekken met de klachtenfunctionaris van Quasir niet tevreden zijn, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij een externe klachtencommissie Signalis. Signalis is de klachtencommissie van Viattence en 4 andere ouderenzorgorganisaties in de regio. Om een efficiënte en kwalitatieve behandeling van klachten te waarborgen, hebben Viattence en deze andere zorgorganisaties de behandeling van klachten gebundeld en ondergebracht bij de gezamenlijke klachtencommissie Signalis.Bekijk het klachtenreglement van Signalis


Geschillencommissie

Als een klacht uiteindelijk niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, kunt u een geschil aanhangig maken door u te wenden tot de geschillencommissie. Meer informatie hierover treft u aan in onze onze Algemene Voorwaarden

Klachtenprocedure Wet Zorg en Dwang

Viattence heeft een aparte klachtenprocedure voor klachten omtrent de Wet Zorg en Dwang (WZD).Meer informatie over de klachtenprocedure WZD

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.