Contrast
Contact

Uitdagende ouderenzorg, hoe dan?

Uitdagende ouderenzorg, hoe dan?

Dinsdag 20 juni en woensdag 21 juni is er een open brief in de Stentor gepubliceerd om aandacht te vragen voor de serieuze zorgen die er zijn vanuit diverse zorgorganisaties over de toekomst. Hieronder leest u het volledige bericht.


Wij, ouderenzorgorganisaties in regio Groot Zwolle en regio Noord-Veluwe, maken ons serieus zorgen. We moeten de ouderenzorg anders vormgeven met elkaar. De stapeling van financiële onzekerheden en het niet gecompenseerd krijgen van kostenstijgingen zetten ons klem. Dit zorgt voor een ongewenste vertraging van die veranderopgave. En dat terwijl we met elkaar al zijn gestart om de zorg voor ouderen in onze regio’s toekomstbestendig te maken. We geloven in de beweging die we in gang hebben gezet. We zijn samen onderweg. Samen met ouderen, met naasten, met burgers, met collega’s en vrijwilligers, met partners in een brede keten van zorg en welzijn. Samen. Dat is het woord wat ons bindt en verbindt naar de zorg van morgen.

We kampen met grote schaarste aan medewerkers. Dagelijks is het een uitdaging om de roosters, de planning en de zorgroutes rond te krijgen. De praktijk waarin onze collega’s hun betekenisvolle werk doen, staat ernstig onder druk. Het verzuim neemt toe. Collega’s zijn moe, haken voor korte of langere tijd af en maken zich zorgen hoe het verder moet. De structurele inzet van zzp’ers stijgt evenals de personele kosten. Er ontstaan scheve verhoudingen in de verdiensten van zzp’ers en medewerkers in loondienst. Wij staan voor goed werkgeverschap in onze regio’s. Een goed salaris is één, daarnaast verdienen zorgmedewerkers ook het respect en de waardering van ons allemaal.

Tachtig procent van onze kosten zijn loonkosten. Tariefkorting in combinatie met het niet gedekt krijgen van stijgende loonkosten (ten gevolge van de CAO onderhandeling) raakt onze organisaties fors. Met het gevolg dat ook de medewerkers nog meer druk ervaren van de ingrepen die nodig zijn om de organisatie financieel gezond te houden.

Door de dubbele vergrijzing, de groeiende groep kwetsbare ouderen die afhankelijk is van onze zorg, de personeelsschaarste, de knellende budgetten en belemmerende richtlijnen ontstaat een onhoudbare situatie. Niets doen of wachten totdat de wal het schip keert is geen optie. Het roer moet ‘om’. We moeten ons aanpassen, verder kijken dan wat we kennen en waar we vertrouwd mee zijn. Want doorgaan op de oude voet betekent onherroepelijk vastlopen in een tekortschietend aanbod. Dat willen wij in onze regio’s voor zijn. Het helpt niet wanneer het Ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland ons als ouderenzorgorganisaties extra onder druk zet met voorgenomen tariefkortingen. Wat op landelijk niveau gaat betekenen dat 25% (1 op de 4!) van de ouderenzorg organisaties de tariefkortingen niet ongeschonden kan dragen. Met alle gevolgen van dien.

Wij willen vooruit. Hoe dan?
Vanuit een gezamenlijke visie en heldere doelen zetten wij onze schouders onder de uitdagende ouderenzorg; de veranderingen die hard nodig zijn in onze branche. We roepen de minister, politiek Den Haag en Zorgverzekeraars Nederland op om samen met ons de reis én de dialoog over de zorg in de toekomst te vervolgen. Om zo samen tot een (financieel) perspectief te komen dat de noodzakelijke veranderopgave realistisch houdt. In een tempo dat wij, onze medewerkers en ook de samenleving kan volgen en dragen.

#UitdagendeOuderenzorg #HoeDan

Namens de raden van bestuur van onderstaande organisaties.

 • Driezorg
 • Viattence
 • ZGR
 • Icare
 • IJsselheem
 • Baalderborg groep
 • Zonnehuis groep Ijssel-Vecht
 • PGVZ
 • Zorgspectrum Het Zand
 • Carinova
 • Het Baken
 • Rosengaerde
 • Stichting Zorggroep Noorwest-Veluwe
 • WZU Veluwe
 • Lelie zorggroep
 • Noorderboog Zorggroep

Bekijk hier de advertentie.

Op dinsdag 20 juni is deze te lezen in de Stentor, regio Groot Deventer (ook Salland) en West Veluwe en woensdag 21 juni in regio Groot Zwolle.

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.