Contrast
Contact

Nieuwe medezeggenschapsregeling conform WMCZ 2018 is nu officieel

Mooi nieuws: op 3 februari spraken Wiesje Heeringa, bestuurder van Viattence, en Anneke Burger, voorzitter van de Centrale cliëntenraad van Viattence, intentie uit voor een nieuwe medezeggenschapsregeling. Op 1 juli 2020 is namelijk de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018) in werking getreden. Deze wet zorgt ervoor dat de positie van cliëntenraden in zorginstellingen wordt verstevigd. De nieuwe regeling is met terugwerkende kracht in werking getreden op 1 januari 2021. Alle documenten zijn in nauwe samenspraak opgesteld en akkoord bevonden door alle betrokkenen.

De cliëntenraden van Viattence


Viattence heeft een lokale cliëntenraad voor iedere dorpskern waarbinnen ze actief is: Wezep, Heerde, Epe en Vaassen. Ook is er een Centrale cliëntenraad, waarbinnen een afvaardiging van iedere lokale cliëntenraad plaats neemt. De leden van onze lokale cliëntenraden én van de Centrale cliëntenraad zijn de oren, de ogen en de stem van onze bewoners en cliënten. Ze denken mee en geven advies in het belang van de bewoners en cliënten. Aan hen, tezamen met Viattence, de schone taak om de belevingswereld van de cliënten te vertalen naar acties en reacties in de systeemwereld!

Wat verandert er?


Het oude convenant, dat is opgesteld in 2017, gold voor alle cliëntenraden binnen Viattence. Nieuw bij deze wet is dat er onderscheid is gemaakt tussen rechten en bevoegdheden van een centrale cliëntenraad en lokale cliëntenraden. Deze zijn vastgelegd in aparte medezeggenschapsregelingen. Daarnaast is er een huishoudelijk reglement voor zowel de centrale cliëntenraad als de lokale cliëntenraden. Ook is de visie op medezeggenschap beschreven. In praktijk werkten we voorheen al grotendeels volgens de normen van de nieuwe wet, maar met deze symbolische krabbel laten Wiesje Heeringa en Anneke Burger zien dat we met inachtneming van deze nieuwe wet nóg nauwer samen gaan werken in het belang van onze bewoners en cliënten. Wanneer de omstandigheden het toelaten, worden de documenten fysiek ondertekend.

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.